Wrist vs. Leg

Presenter Name: 

Sunil V. Rao, MD, FACC, FSCAI : Mitchell W. Krucoff, MD, FACC, FAHA