WakeMed Heart Center: Hemostasis, Case 2

Facility Name: 
Presenter Name: 

Tift Mann, MD, FACC